จันทร์. ต.ค. 2nd, 2023
ที่ปรึกษา รมว ยุติธรรม

ที่ปรึกษา รมว ยุติธรรม ร่วมเปิดงาน กับกกท

ที่ปรึกษา รมว ยุติธรรม . – สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกด้านกีฬาแห่งแรกของประเทศ มุ่งหวัง สร้างมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดตัวศูนย์การระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอนุญาที่ปรึกษา รมว ยุติธรรม
โตตุลาการด้านการกีฬาคณะแรก ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ กับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลากร  และ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการเปิดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เกี่ยวกับการกีฬา อันจะช่วยให้เกิดความเที่ยงธรรมในการแข่งขันกีฬา คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักกีฬา
โดยนายธนวัชร กล่าวมอบนโยบายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการระงับข้อพิพาททางเลือกมาโดยตลอด ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงมาตรการหรือแก้ไขกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทขึ้น
กระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญของการระงับข้อพิพาทด้านการกีฬา โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานระดับสากล และยังช่วยดึงดูดให้บุคลากรทางกีฬา เช่น นักกีฬา สมาคมกีฬา สมาพันธ์ทางการกีฬา ต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเมื่อเกิดข้อพิพาททางการกีฬามากยิ่งขึ้น โดยตอนนี้เรามีการอบรมผู้เข้าร่วมรุ่นแรกไปแล้วทั้งหมด 12 คน

รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬาก่อนใคร ข่าวสดมาไวต้องที่การ รีวิวบอล888

ขอขอบคุณข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก thsport.com

By admin